Projekat Arilje - virtuelna arhiva

„Arilje - Virtuelna arhiva“ je projekat Omladinskog udruženja Libervil iz Arilja koji je nastao sa željom da se vredni kulturni sadržaji budu sačuvani na jednom mestu. Projekat ima za cilj: Unapređenje informisanja, arhiviranje i promociju kulturnog života opštine Arilje putem interneta, koji se ostvaruje kroz pojedinačne ciljeve: 1. Povećanje vidljivosti opštine Arilje na internetu 2. Kreiranje imidža Arilja kao primera opštine koja neguje istoriju grada, kulturne, duhovne i tradicionalne vrednosti.
Projekat je podržan od strane Opštine Arilje.
Ideja je proistekla iz činjenice da u Arilju ne postoji muzej, niti istorijski arhiv, te su mnogi materijalni predmeti i duhovni sadržaji koji govore o životu grada bivaju izgubljeni i nedostupni budućim istraživačima i korisnicima.
Istovremeno, primećeno je da se na Fb grupi „Arilje najlepši grad u Srbiji,“ u toku dana postavi više objava, koje se zbog ograničenosti facebook-a ne mogu organizovati kao na sajtu.
Projekat jača svest o važnosti očuvanja nasleđa opštine ali i o važnosti učestvovanja i kreiranja pozitivnih promena u lokalnoj sredini. Projekat utiče na veći nivo neformalnog obrazovanja i bolju informisanost.

Na sajtu će se arhivirati sve zanimljive priče o Arilju, o ljudima čije živote treba sačuvati od zaborava, o porodicama, događajima, o lepim i humanim primerima, kao i priče i dela talentovanih građana u vidu kolumni i internet galerije. Na sajtu će se promovisati samo dobre i korisne vesti i primeri dobre prakse. Sajt će istovremeno biti i način da se okrenemo pozitivnom načinu razmišljanja i da budemo motivisani da izdignemo Arilje kao sredinu koja je atraktivna za život.